3 maja -Narodowe Święto Konstytucji

3 maja 1791 uchwalono drugą po korsykańskiej konstytucję w nowożytnej Europie,
a na świecie trzecią po amerykańskiej[3]. Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską.
Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.

 

 

 

 

 

 

21 marca  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI- 1 dzień wiosny

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZCZĘŚCIA 20 marca

Międzynarodowy Dzień Szczęścia - ŁaskOnline.pl - Codzienna Gazeta  Internetowa

ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU 18 marca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. ( WIKIPEDIA)

 

 

 

 


 

19 lutego br. obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Jako datę tego święta wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

 


DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA  2 lutego 2021

Geneza święta
Pomysłodawcą Dnia Pozytywnego Myślenia jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell. Od kilku lat zajmuje się badaniem wpływu optymistycznego myślenia na zdrowie i proces terapii. Opiera się też o badania naukowców, którzy zauważyli, że ludzie nastawieni pozytywnie są mniej narażeni na choroby serca, wylewy, depresję i nowotwory nawet o 10 procent.

Jedną z przyczyn lepszego samopoczucia może być fakt, że optymiści starają się prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Usposobienie wobec rzeczywistości jest w dużej mierze rzeczą wyuczoną – często nieświadomie. Oznacza to więc, że ciężką pracą można w dorosłym życiu świadomie zmieniać swoje nastawienie do świata.
Dzień Pozytywnego Myślenia – dlaczego jest nam potrzebny?
Gdy myślimy pozytywnie, mamy więcej energii do produktywnego i konstruktywnego działania w ciągu dnia. Zdecydowanie łatwiej jest nam wtedy w relacjach międzyludzkich – w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz rozwijaniu tych, które już mamy. Bardziej wierzymy w siebie i swoje możliwości.

Pozytywne myślenie sprawia też, że dużo łatwiej jest nam wyjść z problemowych sytuacji, nabrać do wielu rzeczy oraz do samego siebie dystansu. Dzięki optymistycznemu nastawieniu z większą łatwością odkrywamy siebie i otaczający nas świat. ( Źródło: wp.pl)


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza   (ang. International Volunteer Day, IVD),  

również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny – święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV). Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego. (Wikipedia)

Uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z punktu przedszkolnego z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i wychowawców również niosą pomoc innym  uczestnicząc w różnych akcjach takich jak „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”,  „Pomóżmy Zosi” i wielu innych. TO TEŻ JEST WASZE ŚWIĘTO. 🙂


Barbórka dawna pisownia Barburka, Dzień Górnika – tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych[6].

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny (np. familok) oraz pod domami dyrekcji. Odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są również: koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz bale, w których uczestniczą całe rodziny górnicze. ( WIKIPEDIA)

 

 

 

 


21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,

dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady  dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.


Moi Drodzy zbliżają się „Andrzejki „a wraz  z nimi wróżby i zabawy andrzejkowe. Przesyłamy Wam linki do stron związanych z wróżbami andrzejkowymi:

UWAGA KONKURS: 

 

Ogłaszamy konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY I NAJCIEKAWSZY  MAKIJAŻ ANDRZEJKOWY. Prosimy o wysyłanie zdjęć lub filmów do wychowawców klas. 

20 listopada

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

KONKURS >>


PRAWA DZIECKA

Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka, jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta to międzynarodowy dokument, który podpisują państwa i zobowiązują się przestrzegać zapisanych w nim praw. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 roku i od tego momentu jej przepisy obowiązują także w Polsce. Konwencja jest napisana trudnym prawniczym językiem, dlatego poprosiliśmy Waszych rówieśników, aby pomogli nam opisać te skomplikowane artykuły w prosty sposób – dzięki temu przepisy są bardziej zrozumiałe.

Każdy nasz pomocnik miał do przetłumaczenia inne artykuły konwencji. Tak powołany „zespół tłumaczy” wykonał ogromną pracę, którą połączyliśmy w jeden wspólny dokument.

Oto wyniki:

Artykuł 2. i 30. ZAKAZ DYSKRYMINACJI
Wszystkie dzieci mają takie same prawa – nie ma gorszych ani lepszych dzieci!

Artykuł 12. PRAWO DO WYPOWIEDZI
Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, własne myśli i poglądy. Dziecko może wypowiadać się w swoich sprawach przed sądem lub w innych instytucjach.

Artykuł 13. PRAWO DO INFORMACJI
Dziecko ma prawo do wypowiedzi. Możemy szukać informacji, wypowiadać się w dowolny sposób (np. mówiąc, pisząc, tworząc sztuki teatralne, rysując). Należy jednak pamiętać, aby korzystając z prawa do wypowiedzi, nikogo nie obrazić.

Artykuł 16. PRAWO DO PRYWATNOŚCI
Nikt nie ma prawa poniżać i ośmieszać dziecka ani wtrącać się do jego osobistych spraw, czytać listów, maili, esemesów czy pamiętników – chyba że w uzasadnionych sytuacjach sąd zadecyduje inaczej.

Artykuł 17. DOSTĘP DO RÓŻNYCH MEDIÓW
Dziecko ma prawo do korzystania z książek, gazet, internetu – choć rodzice czy opiekunowie powinni czuwać nad tym, z czego i jak długo korzysta.

Artykuł 19. OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ
Nikt, nawet mama czy tata nie mają prawa bić dziecka lub dręczyć go w inny sposób! Rodzicom i opiekunom nie wolno zaniedbywać dziecka. Zadaniem dorosłych jest chronić dziecko przed przemocą.

Artykuł 24. PRAWO DO OPIEKI MEDYCZNEJ
Jak dziecko zachoruje zawsze ma prawo do leczenia.

Artykuł 26. PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Jeśli rodzina dziecka jest w trudnej sytuacji finansowej, państwo powinno dziecku pomóc.

Artykuł 28. PRAWO DO NAUKI
Dzieci maja prawo do nauki. Dzięki temu prawu mogą uczyć się za darmo. Obowiązkiem państwa jest dopilnować, żebyśmy mogli się uczyć.

Artykuł 29. PRAWO DO ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI
Dziecko ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań lub zdolności, ma także prawo do różnego rodzaju korepetycji i wsparcia ze strony dorosłych.

Artykuł 31. PRAWO DO WYPOCZYNKU
Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Artykuł 32. PRAWO DO OCHRONY PRZED WYKORZYSTYWANIEM DO PRACY
Dziecka nie można zmuszać do pracy zarobkowej, szczególnie zajęć niebezpiecznych lub utrudniających naukę i rozwój.

Artykuł 33. PRAWO DO OCHRONY PRZED NARKOTYKAMI
Państwo ma obowiązek wszelkimi prawnymi sposobami chronić nas przed narkotykowym uzależnieniem.

Artykuł 34. OCHRONA PRZED WYZYSKIEM SEKSUALNYM
Nikt nie może wykorzystywać seksualnie dzieci!

Artykuł 38. OCHRONA PODCZAS WOJEN
Dzieci poniżej 15. roku życia nie mogą brać udziału w wojnach.

Artykuł 40. PRAWA DZIECI PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA
Jeśli dziecko jest podejrzane o jakieś przestępstwo, to ma prawo do odpowiedniej pomocy w sądzie, do wypowiedzi w swojej sprawie i przedstawienia swojej wersji zdarzeń.

——————————————–

Artykuł pochodzi z gazety o prawach dziecka zredagowanej przez młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 8 w Warszawie w ramach projektu „Kalejdoskop”. Projekt „Kalejdoskop” realizowany jest przez Fundację Mederi w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z Fundusze EOG.